Nieuws


De Jeugdclubmatch van DHRN zal worden georganiseerd worden door DHV Hoogeveen.

Jeugddag en Jeugdclubmatch 2022

Hallo jongelui.

De organisatie van het jeugdweekend, dat LET OP dit jaar op 3 en 4 september wordt gehouden, is al weer in volle gang. Op beide dagen zorgen de leden van DHV Hoogeveen voor het terrein en de catering.

Zaterdag 3 september 2022

Het programma van de zaterdag wordt verzorgd door de DHRN. Daarbij wordt een beroep gedaan op ongeveer 20 vrijwilligers die allemaal gaan helpen om jullie weer een onvergetelijke dag te bezorgen.

Zoals gebruikelijk hebben we een afwisselend programma met zowel leerzame onderdelen als ook ontspanning. Je leert o.a. hoe je een Duits herder in stand zet, hoe je de tanden kan laten zien enz kortom allerlei zaken waardoor je goed voorbereid bent op het voorbrengen van een Duitse Herder. Daarnaast zijn er spelletjes met of zonder hond en gaan jullie ook nog iets maken

Zondag 4 september 2022

De organisatie van de jeugdclubmatch op zondag 4 september is weer in de vertrouwde handen van DHV Hoogeveen. De keurmeesters voor deze clubmatch zijn een Duitse keurmeester mevrouw Nancy Herms en natuurlijk een Nederlandse/ Duitse keurmeester de heer John Lijffijt uitgenodigd.

Voor de clubmatch zijn de regels enigszins aangepast.

Wanneer je graag een hond wilt voorbrengen moet je jonger zijn dan 26 jaar. Door deze verandering zijn er meer jeugdigen die honden kunnen voorbrengen. Dus motiveer hondeneigenaren om hun hond in te schrijven. Het zou heel teleurstellend zijn als we vanwege te weinig inschrijvingen deze Jeugdclubmatch niet door zouden kunnen laten gaan.

Natuurlijk gaan we ook weer aandacht besteden aan onze Veteranen (honden ouder dan 7 jaar). Met jullie als voorbrengers gaan we deze oudjes nog even in het zonnetje zetten tijdens de veteranenparade.

RESUME

Voor dit weekend hebben we natuurlijk deelnemers nodig! Schrijf je zo snel mogelijk in. Je hebt daarbij de volgende opties:

 • inschrijven voor de instructiedag (inschrijfformulier Jeugddag zaterdag 3 september)
 • inschrijven voor de clubmatch als voorbrenger (bij Anja Boonemmer info@hauslacherom.nl)
 • inschrijven van je hond voor de clubmatch (inschrijfformulier Jeugdclubmatch 4 september op de DHRN website)
 • inschrijven van een hond van iemand anders met jou als voorbrenger

Natuurlijk kun je ook alle vier doen. We rekenen op jullie!

Houd voor meer informatie ook de websites van de DHRN en DHV Hoogeveen. In de gaten.

Aanmelden, inschrijfformulieren aanvragen, inlichtingen voor de Jeugddag en clubmatch bij:     Anja Boonemmer                                             

telefoon/faxnummer 0591-362396 of 06-53579926 (ook WhatsApp)

 email: info@hauslacherom.nl

Namens de DHRN

Anja Boonemmer


UItslagen K.C.M. 23 en 24 July 2022 Te Wouwse Plantage
voorbeeld koopcontract

Het voorbeeld koopcontract laat nog even op zich wachten, daar het nog wordt nagekeken door mensen die er verstand van hebben.


NEST CERTIFICATEN

Het formulier voor het aanvragen van Nest Certificaten staat online

U dient het formulier per pup in te vullen. Uw kopers krijgen dan van ons het mooie Nest certificaat huisgezonden.Belangrijke mededelingen !

Bestuur is gekozen:

VoorzitterMarc Dhooge voorzitter@dhrn.nl
SecretarisLia Lijffijt secretaris@dhrn.nl
PenningmeesterTom van Hiel penningmeester@dhrn.nl
Comm. Kynologie Yvonne Verschoorkynologie@dhrn.nl
Comm. AfrichtingJoyce van Eckafrichting@dhrn.nl
Wij danken alle leden voor het gestelde vertrouwen in het huidige bestuur en zullen onze beste kant laten zien om deze vereniging tot een groot succes te maken.

Indien u vragen heeft kunt u die altijd stellen via de email. Wij zullen er zeker zo snel mogelijk op reageren. Druk op de email icoon en u wordt doorgeleid naar de email.


 1. Kringgroepen/werkgroepen/clubs….. die lid wensen te worden van de DHRN kunnen hiervoor een aanvraagformulier downloaden op onze website onder de button “Downloads”.

 • ……….WIST U DAT ……….
 • U ons altijd kunt bereiken via email: secretaris@dhrn.nl
 • U als fokker en lid zijnde van de DHRN voor slechts 10 euro op jaarbasis uw kennel onder de aandacht kunt brengen van een groot publiek door middel van een banner te plaatsen
 • Het lidmaatschap van onze vereniging slechts 15 euro per jaar bedraagt !!!
 • U kunt via kopje Contact met DHRN vragen stellen of u aanmelden voor een annonce, dekreuadvertentie etc. of via onze email: secretaris@dhrn.nl
 • Wij gratis voor onze leden uw dek en geboorte aangifte plaatsen
 • Dat wij al meer dan 255 leden hebben kunnen begroeten
 • Dat wij natuurlijk erg blij zijn met nog meer nieuwe leden
 • Dat wij sponsoren zoeken die op onze site hun waren willen aanprijzen.

Wist u dat u uw aangekeurde dekreu kan laten vermelden op onze website, zodat alle leden uw reu kan bewonderen en er makkelijker contact zal worden gelegd. Er staan er al een aantal op de site onder kop “Aangekeurde dekreuen”.


Met grote vreugde heten wij alle nieuwe leden welkom, welke zich massaal hebben aangemeld sinds onze officiële erkenning als rasvereniging bij de Raad van Beheer.


Heeft u een Duitse herder en bent u nog geen lid van een rasvereniging wordt dan lid van de DHRN. Het lidmaatschapsgeld bedraagt slechts 15 euro per jaar. Bent u al lid van een rasvereniging dan is dat geen probleem, ook dan bent u van harte welkom want ons motto is : “ beter lid van 2 rasverenigingen dan geen lid “!

Uiteraard kunt u ook met uw vereniging, club, kringgroep lid worden zodat u namens de DHRN evenementen kunt organiseren. De eerste is reeds een feit nml.: De Trouwe Vriend uit Kerkrade.

Wij gaan onze organisatie nu eerst verder structureren en zullen onze leden op korte termijn via een nieuwsbrief informeren over de voortgang. De focus ligt in ieder geval op de organisatie van evenementen in 2022. Wij streven er verder naar om ook nog dit jaar een algemene ledenvergadering te houden.

Tot slot, volg ons ook op social media om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken.

( http://www.dhrn.nl/ of facebook).  


Tevens is er al een nieuwe club in oprichting in Limburg die zich gaat aansluiten bij de DHRN onder de naam van DHRN de trouwe vriend i.o.
Het terrein ligt in Kerkrade aan de Voorterstraat .
Voor meer informatie kunt U bellen naar Peter lempers.
Tel nr 0622429488.

Nog een belangrijke mededeling:

DHRN leden die tevens S.V. lid (LG16) zijn kunnen hun hond(en) laten aankeuren in Duitsland bij de S.V.

Wel moet er bij DHRN een toestemmingformulier aangevraagd worden.

Hier zijn momenteel geen extra kosten aan verbonden, buiten de kosten van de S.V.


Digitaal aanmelden

U kunt onderstaand formulier invullen en verzenden. U krijgt van ons een email retour hoe u uw lidmaatschap a € 15,– kunt betalen.

Onze vereniging

DHRN Duitse herder rasclub Nederland

Een vereniging voor iedereen die het ras Duitse herder in zijn hart heeft

Het welzijn van deze Duitse herdershond staat dan ook voorop.

Wij willen in onze vereniging in dienst staan van dit ras en haar leden, met respect voor iedereen binnen de liefhebbers, fokkerij en Hondensport. Binnen onze vereniging moet voor de liefhebber, recreant, kynoloog, africhter, behendigheids liefhebber en de fokker ruimte en mogelijkheden zijn om met plezier te genieten van alle facetten van onze sport.

Iedereen in zijn/haar waarde laten staat hierbij hoog in het vaandel.

Elkaar helpen bij de zwakkere punten in plaats van tegenwerken zal eerder tot positieve resultaten leiden, is ons motto.

WIE WIL DAT NOU NIET !!!!

De kosten voor de leden en organisaties moeten omlaag en hondensport moet weer leuk, eerlijk en laagdrempelig worden.

De lijnen moeten kort en het bestuur dichtbij de leden.

In de nieuwe vereniging zal de nadruk liggen op het stimuleren van de keurfok fokkerij, het stimuleren van organiseren en bezoeken van tentoonstellingen, clubmatches, jonge hondendagen en examens en wedstrijden.

Daarnaast zal er voor de liefhebber van de Duitse herder in overleg allerlei recreatieve mogelijkheden gecreëerd worden, zoals bijv. fotoshoots, wandeldagen en seminairs om kennis te maken met de hondensport.

Gezondheid en welzijn van de Duitse herder zijn van wezenlijk belang.

Wilt u weten hoe wij dit willen realiseren en daar zelfs over meepraten??

Sluit u aan bij de DHRN.

Kosten € 15,–

Contact

U kunt contact opnemen doormiddel van het invullen van dit formulier of emailen naar een van onderstaande emailadressen.

Voorzittervoorzitter@dhrn.nl
Secretarissecretaris@dhrn.nl
Penningmeesterpenningmeester@dhrn.nl
Kynologiekynologie@dhrn.nl
Africhting africhting@dhrn.nl