Nieuws


We hebben een link voor de Raad van beheer geplaatst, waar we de dingen die we gezonden krijgen door de Raad van Beheer neer gaan zetten.


Update *******Update********Update*******

Betreft : Reactie op DHRN
Onze ref : AdG/ 22-000566


Geacht bestuur DHRN,


Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen. De reden dat er dispensatie verleend moet worden is dat volgens onze huidige statuten en HH-reglement deelname van niet VDH leden uitgesloten is. Op de komende algemene vergadering van 26 november 2022 wordt een voorstel behandeld waar deze regel aangepast wordt zodat de VDH voldoet aan het verzoek van het WUSV bestuur. Zodra dit door de algemene ledenvergadering is aangenomen hoeft er geen dispensatie meer verleent te worden en zal de aanpassing voor inschrijvingen via de VDH site open gesteld worden ook voor niet VDH leden.


Hoogachtend,
Namens het hoofdbestuur van de V.D.H.
A.J. de Gouw
Secretaris:


De uitslagen van de BSZS 2022


(Die dit hebben ingezonden)YES… Het eerste filmpje van Working Dog – een compilatie van onze wedstrijd staat nu online hier en bij Facebook. Schitterend !!!!!!!!!!!!!!!

Thanks Jaap Verweij van Working Dog— Top werk

The Goldencup Wisseltrofee 2022


Uitslagenlijst The Goldencup Wisselbokaal d.d. 29 oktober 2022.


Oekrainse vluchtelingen zoeken iemand die onderdak heeft voor 1 van hun Duitse herders

Zie bij herplaatsing


Gang van Zaken m.b.t. onze Wezentesten – versus SV en VDH

Het eerste evenement dat georganiseerd werd door een DHRN kringgroep was de Wezen test bij Duitse herder vereniging De Trouwe vriend. Alles was geregeld, wij moesten ( zoals ons verteld was) de deelnemende Duitse Herders na afloop melden bij Ingrid Sanders (VDH) en zij zou de resultaten dan doorsturen naar de SV. De dag na het evenement hebben we nog contact gehad (ook met de CWH)en toen werd ons verteld dat we alle gegevens de dinsdag voor de Wezentest door hadden moeten sturen, zodat alles vooraf alvast kon worden verwerkt. Dit wisten we niet en er werd afgesproken dat we dit in het vervolg zullen doen.


Dan komt het, de 2e Wezen test. De avond voor het examen krijgt de organiserende vereniging via de mail te horen dat de VDH (Ingrid Sanders)tot nader order geen honden, die via de DHRN komen, meer zal melden bij de SV. Wat moeten we dan nog!?

Het zou fijn geweest zijn dat dit alles eerder naar ons gecommuniceerd was geweest, dan hadden we er zelf nog achter aan kunnen gaan. Snap hun wel, waarom eerder melden….. nu konden we tenslotte niets meer regelen….!! Wij hebben natuurlijk wel gelijk contact opgenomen met de SV na het weekend en er alles voor gedaan om de resultaten er door te krijgen. Alleen gaat daar bij de SV ook een hele tijd over heen…. Antwoorden als “moet veranderd worden in de statuten” enz…… het is dus allemaal niet zo eenvoudig als wij hoopten.

Op 22 september zijn we uitgenodigd voor een gesprek met de SV en de VDH in Duitsland. De VDH heeft daar helaas geen gehoor aangegeven. Het zelfde verhaal waar wij nu in zitten was ook gaande in Polen. We hebben de handen in 1 gesloten, advocaat in armen genomen en gingen aan de slag. De SV heeft ons uitgelegd dat we op dit moment nog geen aansluiting kunnen krijgen, omdat de statuten aangepast moeten worden, maar ze zullen daar zeker mee aan de slag gaan. De SV heeft aan de reeds aangesloten WUSV verenigingen ( Polen en de VDH) gevraagd of ze ermee in kunnen stemmen dat de deelnemende Duitse herders van de nog niet bij de WUSV aangesloten vereniging uit hun land(o.a. de DHRN) mee kunnen doen op evenementen door hun georganiseerd. Daar ging Polen niet mee akkoord met als gevolg dat de aangesloten WUSV vereniging uit Polen uit het WUSV lidmaatschap werd gezet en de tweede Poolse rasvereniging onmiddellijk WUSV-lid werd.

Wij vermoeden dat de VDH hier ook niet mee in zou stemmen….. maar helaas voor ons, (al leven wij liever met elkaar dan dat er 1 uit zou gaan). We weten allemaal dat de VDH ons al vanaf het begin tegenwerkt en wij hebben altijd, volgens afspraak, onze mond daar over gehouden, maar oh wat brand het om het hele verhaal, vanaf dag 1 online te zetten…. ze hebben in de tussentijd veel veranderd in hun reglementen om maar zeker te kunnen zijn dat wij uitgesloten blijven. Om terug te komen op de vraag van de SV…… Binnen een half uur (volgens inside information) wist de VDH wat de consequenties zouden worden als ze niet in zouden stemmen en hebben dit dan ook gedaan. Dit hadden we totaal niet verwacht. Dus vanaf nu kan iedereen met een Stamboom Duitse Herder, lid van DHRN, NBG of welke ras -werkhondenvereniging dan ook deelnemen bij de VDH, zodat wij gewoon onze sport kunnen blijven beoefenen. Ze hebben namelijk niet het recht, (volgens de statuten van de WUSV) om deelnemers te weigeren. Dus zal de VDH haar reglementen hier op moeten aanpassen. Dit item wordt overigens onderwerp van gesprek op de komende werkhondenraad ! Al met al, wij zijn bezig. Wilden we er eerder mee naar buiten komen…. JA ! Konden we er eerder mee naar buiten komen…. NEE ! Als jullie denken dat er iets te langzaam gaat, of niet zoals gepland….., neem dan contact op met ons dan kunnen we antwoorden geven. Maar om lukraak op FB van alles neer te zetten, zonder dat je weet wat er allemaal gaande is, vindt ik persoonlijk niet zo netjes…

Joyce van Eck Comm.Africhting DHRN


Hieronder zoals afgesproken het verslag van de WUSV Vergadering die we hebben bijgewoond op 23 September op de BSZS 2022.


Tijdschema van de Gldencup Wisselbokaal bij DHV Beuningen d.d. 29 Oktober 2022

DHV Beuningen is te vinden aan de Elsenpas 9a in Beuningen. U bent van harte welkom.

Wist u dat Working dog op onze eerste wedstrijd komt filmen.

U kunt nog tot 22 oktober inschrijven. Dan is de loting en intrainen op de pakwerkers.

de speurvelden
terrein ligt er schitterend bij

BSZS 2022

Alle leden van DHRN kunnen na afloop hun resultaten doorsturen en indien gewenst een foto toevoegen van hun hond. Wij zullen dan zorgen dat dit allemaal in een pagina worden geplaatst, met foto’s etc.

BSZS 2022


Op 30 september, 1 en 2 oktober 2022 zal de Werkgroep Herderen van de Nederlandse Herdershonden Club voor de 11de keer International Herding Trials organiseren. Het gaat hierbij om Herding Traditional Style. 

Op deze dagen staan de  Natural Herding Aptitude Tests (NHAT), de  Herding Working Tests (HWT) en de International Herding Tests (IHT-1, IHT-2 en IHT -3)  op het programma.
Juist omdat een hond van uw ras is ingeschreven is een bezoek aan dit evenement zeker aan te bevelen.

De definitieve versie van het programma zal op de website www.hollandseherder.nl gepubliceerd worden zodra de inschrijvingen zijn verwerkt. Verdere informatie: 

werkgroepherderen@hollandseherder.nl

Het evenement wordt gehouden op het terrein  Groede Podium, Gerard de Moorsweg 4,

4503 PD Groede.

Ik hoop u daar te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Nellie Nugteren-van den Hooven

Voorzitter NHCOp zaterdag 29 oktober 2022 organiseert DHV Beuningen, Elsenpas 9a, Beuningen, de eerste africhtingswedstrijd volgens het IGP reglement in de afdelingen A, B en C.

De wedstrijd is voor alle Rassen en kan deelgenomen worden in IGP 1, IGP 2 en IGP 3.

Deze wedstrijd telt als kwalificatie wedstrijd.

Het maximum aantal deelnemers is 30 en de volgorde van binnenkomst bepaalt de deelname.

Sluitingsdatum inschrijving 23 Oktober 2022.  Intrainen 22 Oktober 2022Pakwerkers aanwezig op intraindag.

Keurmeesters:          Afd. A. Dhr. C. Jaspers, Afd. B  Mevr. A. v.d. Meijden, Afd C. Dhr. W Spies

Pakwerkers: Dhr. P. Bosman            Kort IGP 3

                       Dhr. D. Nijman            Lang IGP 3

                       Dhr. N. Bakker            IGP 1 en 2 honden (+ res )

Spoorlegger: Dhr. J. v.d. Visch


De uitslagen van de Jeugdclubmatch worden vandaag online gezet.

Jeugddag en Jeugdclubmatch 2022


UItslagen K.C.M. 23 en 24 July 2022 Te Wouwse Plantage
voorbeeld koopcontract

Het voorbeeld koopcontract laat nog even op zich wachten, daar het nog wordt nagekeken door mensen die er verstand van hebben.


NEST CERTIFICATEN

Het formulier voor het aanvragen van Nest Certificaten staat online

U dient het formulier per pup in te vullen. Uw kopers krijgen dan van ons het mooie Nest certificaat huisgezonden.Belangrijke mededelingen !

Bestuur is gekozen:

VoorzitterMarc Dhooge voorzitter@dhrn.nl
SecretarisLia Lijffijt secretaris@dhrn.nl
PenningmeesterTom van Hiel penningmeester@dhrn.nl
Comm. Kynologie Yvonne Verschoorkynologie@dhrn.nl
Comm. AfrichtingJoyce van Eckafrichting@dhrn.nl
Wij danken alle leden voor het gestelde vertrouwen in het huidige bestuur en zullen onze beste kant laten zien om deze vereniging tot een groot succes te maken.

Indien u vragen heeft kunt u die altijd stellen via de email. Wij zullen er zeker zo snel mogelijk op reageren. Druk op de email icoon en u wordt doorgeleid naar de email.


  1. Kringgroepen/werkgroepen/clubs….. die lid wensen te worden van de DHRN kunnen hiervoor een aanvraagformulier downloaden op onze website onder de button “Downloads”.

  • ……….WIST U DAT ……….
  • U ons altijd kunt bereiken via email: secretaris@dhrn.nl
  • U als fokker en lid zijnde van de DHRN voor slechts 10 euro op jaarbasis uw kennel onder de aandacht kunt brengen van een groot publiek door middel van een banner te plaatsen
  • Het lidmaatschap van onze vereniging slechts 15 euro per jaar bedraagt !!!
  • U kunt via kopje Contact met DHRN vragen stellen of u aanmelden voor een annonce, dekreuadvertentie etc. of via onze email: secretaris@dhrn.nl
  • Wij gratis voor onze leden uw dek en geboorte aangifte plaatsen
  • Dat wij al meer dan 255 leden hebben kunnen begroeten
  • Dat wij natuurlijk erg blij zijn met nog meer nieuwe leden
  • Dat wij sponsoren zoeken die op onze site hun waren willen aanprijzen.

Wist u dat u uw aangekeurde dekreu kan laten vermelden op onze website, zodat alle leden uw reu kan bewonderen en er makkelijker contact zal worden gelegd. Er staan er al een aantal op de site onder kop “Aangekeurde dekreuen”.


Met grote vreugde heten wij alle nieuwe leden welkom, welke zich massaal hebben aangemeld sinds onze officiële erkenning als rasvereniging bij de Raad van Beheer.


Heeft u een Duitse herder en bent u nog geen lid van een rasvereniging wordt dan lid van de DHRN. Het lidmaatschapsgeld bedraagt slechts 15 euro per jaar. Bent u al lid van een rasvereniging dan is dat geen probleem, ook dan bent u van harte welkom want ons motto is : “ beter lid van 2 rasverenigingen dan geen lid “!

Uiteraard kunt u ook met uw vereniging, club, kringgroep lid worden zodat u namens de DHRN evenementen kunt organiseren. De eerste is reeds een feit nml.: De Trouwe Vriend uit Kerkrade.

Wij gaan onze organisatie nu eerst verder structureren en zullen onze leden op korte termijn via een nieuwsbrief informeren over de voortgang. De focus ligt in ieder geval op de organisatie van evenementen in 2022. Wij streven er verder naar om ook nog dit jaar een algemene ledenvergadering te houden.

Tot slot, volg ons ook op social media om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken.

( http://www.dhrn.nl/ of facebook).  


Tevens is er al een nieuwe club in oprichting in Limburg die zich gaat aansluiten bij de DHRN onder de naam van DHRN de trouwe vriend i.o.
Het terrein ligt in Kerkrade aan de Voorterstraat .
Voor meer informatie kunt U bellen naar Peter lempers.
Tel nr 0622429488.

Nog een belangrijke mededeling:

DHRN leden die tevens S.V. lid (LG16) zijn kunnen hun hond(en) laten aankeuren in Duitsland bij de S.V.

Wel moet er bij DHRN een toestemmingformulier aangevraagd worden.

Hier zijn momenteel geen extra kosten aan verbonden, buiten de kosten van de S.V.


Digitaal aanmelden

U kunt onderstaand formulier invullen en verzenden. U krijgt van ons een email retour hoe u uw lidmaatschap a € 15,– kunt betalen.

Onze vereniging

DHRN Duitse herder rasclub Nederland

Een vereniging voor iedereen die het ras Duitse herder in zijn hart heeft

Het welzijn van deze Duitse herdershond staat dan ook voorop.

Wij willen in onze vereniging in dienst staan van dit ras en haar leden, met respect voor iedereen binnen de liefhebbers, fokkerij en Hondensport. Binnen onze vereniging moet voor de liefhebber, recreant, kynoloog, africhter, behendigheids liefhebber en de fokker ruimte en mogelijkheden zijn om met plezier te genieten van alle facetten van onze sport.

Iedereen in zijn/haar waarde laten staat hierbij hoog in het vaandel.

Elkaar helpen bij de zwakkere punten in plaats van tegenwerken zal eerder tot positieve resultaten leiden, is ons motto.

WIE WIL DAT NOU NIET !!!!

De kosten voor de leden en organisaties moeten omlaag en hondensport moet weer leuk, eerlijk en laagdrempelig worden.

De lijnen moeten kort en het bestuur dichtbij de leden.

In de nieuwe vereniging zal de nadruk liggen op het stimuleren van de keurfok fokkerij, het stimuleren van organiseren en bezoeken van tentoonstellingen, clubmatches, jonge hondendagen en examens en wedstrijden.

Daarnaast zal er voor de liefhebber van de Duitse herder in overleg allerlei recreatieve mogelijkheden gecreëerd worden, zoals bijv. fotoshoots, wandeldagen en seminairs om kennis te maken met de hondensport.

Gezondheid en welzijn van de Duitse herder zijn van wezenlijk belang.

Wilt u weten hoe wij dit willen realiseren en daar zelfs over meepraten??

Sluit u aan bij de DHRN.

Kosten € 15,–

Contact

U kunt contact opnemen doormiddel van het invullen van dit formulier of emailen naar een van onderstaande emailadressen.

Voorzittervoorzitter@dhrn.nl
Secretarissecretaris@dhrn.nl
Penningmeesterpenningmeester@dhrn.nl
Kynologiekynologie@dhrn.nl
Africhting africhting@dhrn.nl