Archief

September 2022

Het gaat goed met de D.H.R.N. !

Als we de balans opmaken na 10 maanden officiële erkenning kunnen we niet anders dan tevreden zijn. Uiteraard kunnen en mogen we niet op onze lauweren rusten en moeten we verder investeren in de uitbouw van onze rasvereniging.

Het organiseren van evenementen en andere activiteiten zijn daar een belangrijk onderdeel van. Hierbij een terugblik op de evenementen die reeds georganiseerd werden en zullen worden.

 1. De karaktertest die georganiseerd werd door kringgroep de Trouwe Vriend gaat in de boeken als eerste officieel evenement dat georganiseerd werd onder de vlag van de DHRN.
Karakter beoordeling test

2. Voor de clubmatch bij DHRN kringgroep Beuningen melden zich ruim 100 honden ! Deelnemers, bezoekers, keurmeesters, iedereen was lovend over de perfecte organisatie.

CLubmatch Beuningen

3. Onze eerste Kampioenschapsclubmatch, georganiseerd i.s.m. DHRN kringgroep de Plantage, werd een groot succes ! Alle promotie die voor dit unieke hondenweekend werd gemaakt heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Naast de ruim 120 Duitse herders melden zich ook honderden honden van andere rassen voor de verschillende activiteiten die hiervoor georganiseerd werden. Het was in één woord “geweldig”. De afgevaardigden van de Raad van Beheer waren dusdanig enthousiast over dit concept dat er een verslag van dit hondenweekend in Raadar, de nieuwsbrief van de Raad van Beheer, staat (zie bijlage).

4. Kringgroep Beuningen heeft de smaak te pakken en organiseerde op 13 augustus haar eerste karaktertest. Helaas haakten enkele Duitse inschrijvers af omdat de beoordeling, die gedaan werd door Dhr. Bakker, blijkbaar niet geldig is voor de aankeuring in Duitsland. Er is hierover ondertussen contact opgenomen met de SV om dit voor de toekomst te regelen. Wordt vervolgd.

Wezen test bij Beuningen

5. De jaarlijks terugkerende “jeugddag” werd dit jaar georganiseerd door de DHRN i.s.m. kringgroep Hoogeveen. De oproep aan de jeugd om zich massaal aan te melden voor dit leerzaam en gezellig weekend heeft zijn vruchten afgeworpen. Met ruim 70 inschrijvingen werd dit zoals vanouds een meer dan geslaagd weekend. Onze dank gaat uit naar kringgroep Hoogeveen voor het beschikbaar stellen van haar accommodatie en de medewerking.

Jeugd clubmatch
Mooie oorkonde voor iedere deelnemer

De DHRN Golden Cup.

6. Op africhtingsgebied willen we een jaarlijks terugkerende africhtingswedstrijd voor alle rassen organiseren. Kringgroep Beuningen stelt voor de eerste editie haar accommodatie beschikbaar en de DHRN neemt de organisatie op zich. Het evenement staat gepland voor 29 oktober. Inschrijven kan vanaf heden ! Ga voor het inschrijfformulier en info naar onze website www.dhrn.nl .

Golden cup Bokaal 22

Leden en kringgroepen.

Ons ledenbestand telt momenteel 325 leden & 9 jeugdleden en daar zijn we trots op. Vanzelfsprekend hopen we nog verder uit te groeien. Diegene die dit leest en nog geen lid is verwijzen wij graag naar onze website www.dhrn.nl waar u zich kunt aanmelden. We zullen vanaf nu ook een vaste rubriek opnemen waarin we de nieuwe aanmeldingen zullen publiceren. De afgelopen periode waren dit :

Mevr. Hilda Willemsen-Dijkhuizen                                         Dhr. Reginald Geesing

Mevr. Bianca Nijlant                                                              Mevr. Dausy Makkink

Mevr. Danique Geertsma                                                      Dhr. Guus Kersemakers

Mevr. Sonja Kersemakers-Kikke                                             Mevr. Jaimy Spoolder

Dhr. Henk Charlier                                                                Mevr. Diriska Boer

Mevr. Belinda Schmeitz                                                         Dhr. Pieter van Oosterhout

Dhr. Remco Groenewegen                                                    Dhr. Ferrie de Neree

Dhr. Joop Rosien                                                                  Dhr. Milan Hollman

Dhr. Henk Braam                                                                  Dhr. Gerben van Hal

De DHRN telt momenteel reeds 5 kringgroepen/werkgroepen nml. De Trouwe Vriend, de Plantage, Beuningen, Hoogeveen en Overdinkel-22. Er zitten nog een paar twijfelaars in de pijpleiding en we hopen dat die ook de knoop doorhakken en zich bij ons aansluiten. Net zoals bij de leden geldt ook hier ons motto : “ Beter lid van twee rasverenigingen dan geen lid !

De info en het formulier om u als kringgroep aan te melden vindt u ook op onze website www.dhrn.nl.


Mei 2022

Algemene Ledenvergadering (ALV).

32 leden waren aanwezig op de ALV welke gehouden werd op 14 mei te Kerkwijk.

De vergadering verliep in een prettige en ontspannen sfeer. De volgende punten zijn o.a. besproken :

 • Herverkiezing voorzitter.
 • De voorzitter is met algemene stemmen herkozen.
 • Goedkeuring huishoudelijk reglement.
 • Het huishoudelijk reglement is met algemene stemmen aangenomen.
 • Goedkeuring begroting.
 • De begroting werd met algemene stemmen aangenomen.
 • Verkiezing kascommissie.
 • Evenementen 2022/2023.

DHRN Fokkers ondersteuningsprogramma.

Toelichting

De laatste jaren zijn er steeds veranderingen betreffende de fokkerij. De komende jaren zal dit wellicht niet anders zijn.

Dit fokkersreglement/statuut is opgesteld om u als fokker – lid van de DHRN – zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze veranderingen.

Enkel en alleen fokkers die dit reglement ondertekenen kunnen in aanmerking komen voor stamboomcertificaten, publicaties in de nieuwsbrief, en alle mediatools waarvan de DHRN gebruik maakt.

FOKKERSREGLEMENT

 1. Elke dek- en geboorteaangifte moet indien deze voor publicatie in aanmerking wil komen, binnen 3 weken bij de Fokadvies Commissie (FAC) worden gemeld via het daarvoor bestemde formulier op de DHRN website. De eerste dekking geldt hierbij als dek datum.
 2. Elke fokker wordt aangeraden een koopovereenkomst mee geven aan de nieuwe eigenaar als deze de pup(s) komt afhalen. Een voorbeeld koopovereenkomst is te downloaden van de website van de DHRN
 3. Er moet gefokt worden met Duitse herders die ingeschreven zijn in een FCI erkend stamboek.
 4. Indien de koper van een pup geen lid is van de DHRN, dan kan de fokker een gratis lidmaatschap aanbieden voor het jaar waarin de pups geboren zijn. Zijn de pups geboren in november of december dan geldt het gratis lidmaatschap tot 1 april van het komende jaar

REGLEMENT NESTCERTIFICAAT

 • Bij de DHRN bestaat de mogelijkheid om bij uw nest een brons, zilver of gouden nestcertificaat aan te vragen. Hiervoor geldt het onderstaande reglement
 • Bij ieder nieuw nest zal er opnieuw bekeken worden onder welk nestcertificaat de gefokte pups vallen
  • De fokker vraagt het nestcertificaat aan via het formulier op de website. Tevens geeft hij de namen en adressen van de puppykopers, die gebruik willen maken van het gratis lidmaatschap, door aan het secretariaat van de DHRN door gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier op de website.
 • Artikel 1: DHRN NESTCERTIFICAAT in BRONS:
 • De reu en de teef waarmee gefokt wordt moeten ingeschreven zijn in een FCI erkend stamboek en getest zijn met een geaccrediteerd Nederlands DNA onderzoek en moeten minstens 20 maanden oud zijn
  • Beide ouderdieren moeten een HD en ED beoordeling hebben. Als 1 van de ouderdieren een HD en/of ED uitslag “noch zugelassen”, of voor Nederland HD C en/of ED 1 heeft, dan moet de fokpartner als uitslag HD/ED normal of HD/ED
 • “Vrij” hebben.
 • Een teef mag maximaal 1 nest in 12 maanden voortbrengen, de dekdatum is daarbij bepalend.
  • Kunstmatige inseminatie is verbodenInteelt dichter dan 3/3 is niet toegestaan.Beide ouderdieren moeten minimaal een kwalificatie goed hebben gehaald op een door een rasvereniging georganiseerde clubmatch.Een stamboom moet aangevraagd worden voor alle pups. Alle administratieve formaliteiten in verband met het aanvragen van stambomen voor een nest moet verlopen via de Raad van Beheer.Een pup mag ten vroegste op de leeftijd van 8 weken het nest verlaten en moet volledig gevaccineerd en ontwormd zijn, volgens de wettelijke normen, gechipt en een EU-paspoort bezitten volgens de wettelijke richtlijnen.
  Artikel 2: DHRN NESTCERTIFICAAT in ZILVER:
  • Voldoen aan alle minimumvoorwaarden die DHRN nest in brons vereisen. Zie Artikel 1
  • Beide ouderdieren hebben met goed gevolg de Wesentest afgelegd en bezitten daarnaast 1 van de volgende certificaten: VZH (BH) en of GG 1 Behendigheid A1.
 • Artikel 3: DHRN NESTCERTIFICAAT in GOUD:
 • Voldoen aan alle minimumvoorwaarden die DHRN nest in brons en zilver vereisen. Zie Artikel 2.
  • Beide ouderdieren moeten aangekeurd zijn volgens DHRN/SV normen zie hiervoor het Reglement Fokgeschiktheidskeuringen van de DHRN.
 • Aanvraag nestcertificaten voor uw pups
 • U heeft een nest gefokt en mogelijk het dek- en geboortebericht bij ons via de website aangemeld.
 • Voor de pups kunt een nestcertificaat in brons, zilver of goud ontvangen van DHRN. Daarnaast kunt u de puppykoper een gratis lidmaatschap van DHRN aanbieden tot het eind van het jaar waarin de pup is geboren (zie fokkersreglement) zodat ze dan kunnen deelnemen aan de door ons georganiseerde evenementen.
 • Het enige wat u hoeft te doen is het formulier “aanvraag nestcertificaat” invullen op de website www.dhrn.nl Op dit formulier kunt u ook aangeven welke puppykopers gebruik willen maken van het gratis lidmaatschap
 • Uw puppykopers krijgen dan van ons het nestcertificaat toegezonden met daarbij het eventuele gratis lidmaatschap.
 • Karakterbeoordeling/Wesentest bij DHRN kringgroep de Trouwe Vriend op 15 mei.

Het was volle bak in Kerkrade. Maar liefst 12 combinaties hadden zich gemeld voor deze test die werd afgenomen door keurmeester G.Bakker. Alle deelnemers/honden slaagden voor de test . Het was een super georganiseerd en gezellig evenement.

Als blijk van waardering ontvingen de bestuursleden Wiell Didden en Peter Lempers uit handen van het bestuur van de DHRN een metalen naamplaat en oorkonde waar ze bijzonder trots en dankbaar mee waren.

Maart 2022, Duitse Herder Rasclub Nederland

De “ Freigabe “, van de door ons aangevraagde 5 SV-richters voor de KCM, is binnen !

In onderstaande tabel ziet u de indeling van de verschillende klassen.

KCM 2022Wouwse Plantage
23 en 24 juli 2022
Julianaweg 12, 4725 SJ 
Wouwse Plantage  
Keurmeesters Stokhaar Zaterdag 23 juli
Klassen Reuen
Klassen Teven
J. Lijffijt4 – 6 mnd. Jongste Puppykl.
6 – 9 mnd. Puppykl.
Open klasse + 15 zonder afr.


A. Boonemmer. 4 – 6 mnd. Jongste Puppykl.
6 – 9 mnd. Puppyklasse
Open klasse + 15mnd. zonder afr.
R. Brauch 18 – 24 mnd. Tussenklasse 18 – 24 mnd. Tussenklasse
R. LangGebruikshondenkl. +24mnd. 9 – 12 mnd. Puberklasse
E. Bösl Gebruikshondenkl. +24 mnd.
9 -18 mnd. Jeugdklasse
J. Maibuchen 9 – 18 mnd. Jeugdklasse
9 – 12 mnd. Puberklasse
J. Lijffijt en
A. Boonemmer
Veteranenparade
E. Bösl en
R. Lang
Kennelgroepen
Keurmeesters Langstokhaar Zondag 24 juli Klassen Reuen LSH Klassen Teven LSH
J. Lijffijt 4 – 6 mnd. Jongste Puppykl.
6 – 9 mnd. Puppykl.
Open klasse + 15 zonder afr.
A. Boonemmer 4 – 6 mnd. Jongste Puppykl.
6 – 9 mnd. Puppyklasse
Open klasse + 15 zonder afr.
R. Brauch 18 – 24 mnd. Tussenklasse 18 – 24 mnd. Tussenklasse
R. Lang 9 – 12 mnd. Puberklasse Gebruikshondenkl. + 24mnd
E. BöslGebruikshondenkl. +24mnd. 9 – 18 mnd. Jeugdklasse
J. Maibuchen 9 – 18 mnd. Jeugdklasse 9 – 12 mnd. Puberklasse
J. Lijffijt en
A. Boonemmer
Veteranenparade
E. Bösl en
R. Lang
Kennelgroepen
M. Mignolet Liefhebbersdag

Bij deelname van 4 honden van 1 vereniging kunt u meedingen naar de prijs voor de beste

vereniging !!


Met de vrijgave van de SV-richters worden tevens de geruchten ontkracht dat de DHRN en/of de aangesloten kringgroepen/clubs/werkgroepen geen beroep zouden kunnen doen op keurmeesters van de SV.

De promotie van dit grootse evenement is nu volop van start gegaan. In de komende maanden zullen er dan ook op regelmatige basis artikelen verschijnen in de media.

Onderstaand een voorbeeld artikel wat gedeeld mag worden.

-PERSBERICHT-

Wie heeft de snelste hond van gemeente Roosendaal?Kringgroep De Plantage viert 40-jarig jubileum met groots hondenweekend in Wouwse Plantage

Kringgroep De Plantage bestaat 40 jaar. Deze club, onderdeel van de Vereniging voor fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden (VDH) en Duitse Herder Rasclub Nederland (DHRN), viert dit jubileum op 23 en 24 juli 2022 met een hondenweekend boordevol activiteiten, demonstraties en workshops voor alle hondenrassen in de Wouwse Plantage.

Kringgroep De Plantage is in 2022 al veertig jaar actief aan de Julianaweg in de Wouwse Plantage en bestaat uit eigenaren van Duitse Herdershonden. De leden trainen hun honden onder meer op africhting en behendigheid. Arian Tak, voorzitter Kringgroep De Plantage, presenteert met trots het programma voor het jubileumweekend: “Met een feestelijk weekend in Spaanse sferen vieren we deze mooie mijlpaal. Omdat de eerste drie dagen van de Spaanse wielerronde La Vuelta plaatsvinden op Nederlandse bodem, haken we daar alvast op in. De Wouwse Plantage – kloppend hart van deze wielerregio – is immers doorkomstgemeente in de derde etappe.”

Snelste hond van Roosendaal

De kringgroep gaat tijdens het feestweekend op zoek naar de snelste hond van de gemeente Roosendaal. De hond die een parcours van 60 meter het snelst aflegt wordt beloond met deze titel en wint een goed gevuld prijzenpakket. Een ander hoogtepunt is het Grote Happy Dog Hondendiner op zaterdagavond. Om 18.00 uur zijn alle honden uitgenodigd om aan te schuiven. Happy Dog, de natuurlijke diervoeding voor honden, zorgt voor een goed gevulde tafel.

Workshops en demonstraties

Verder zijn er tijdens het hondenweekend workshops Dog Diving, Mondeoring en Behendigheid. The Floaters organiseert een frisbeewedstrijd en het Hondenhof geeft een demonstratie met detectiehonden. Ook wordt er een hondenwandeling uitgezet rondom de Wouwse Plantage en kunnen deelnemers meedoen aan de ‘Spaanse HappyDog Survival’.

Voorproefje WK

De mooiste Duitse Herdershonden van Nederland zijn aanwezig om deel te nemen aan de Kampioenschapsclubmatch, georganiseerd door Duitse Herder Rasclub Nederland. Als voorproefje op de wereldkampioenschappen in Duitsland later dit jaar, zijn Duitse keurmeesters aanwezig in de Wouwse Plantage om de honden te beoordelen.

Het complete programma is te vinden op https://www.facebook.com/www.vdhkringroepdeplantage.nl. Deelname aan de overige activiteiten op 23 en 24 juli aan de Julianaweg 12 in de Wouwse Plantage is gratis. Inschrijving verloopt via de betrokken organisaties.

Neem voor meer informatie over het hondenweekend en de kringgroep contact op met:

Arian Tak (voorzitter)

info@hoevekestijn.nl

0165 379 877


Voorwaarden en procedure voor aanvragen examens/wedstrijden

Voorwaarden:

 • De organiserende kringgroep dient aangesloten te zijn bij de DHRN.
 • Het africhtingseizoen is vanaf het 1e volle weekend in januari tot en met het laatste volle weekend in november.
 • Aanvraag met Nederlandse keurmeester dient tenminste 1 maand voorafgaand aan het evenement te worden ingediend. Kosten aanvraag DHRN *€ 10,00, kosten aanvraag CWH *€ 35,00 (annuleren *€ 35,00 boete CWH).
 • Aanvraag met buitenlandse keurmeester dient tenminste 2 maanden voorafgaand aan het evenement te worden ingediend. Kosten aanvraag DHRN *€ 10,00, kosten aanvraag CWH *€ 35,00 + € 50,00 = € 85,00. (annuleren *€ 35,00 boete CWH), indien SV keurmeester SV *€ 150,00 extra. 
 • Evenement krijgt goedkeuring op moment dat kosten voor CWH en eventueel SV zijn voldaan aan de DHRN.
 • Let op bij het aanvragen van examens, dat deze niet samenvallen met DHRN Hoofdevenementen of andere sperdata o.a. 1e volle weekend van Juli NK Werkhonden.
 • Bij een IGP- examen mag dit ook een gecombineerd examen zijn. Een UV- examen mag vanaf april t/m augustus zowel overdag als in de avonduren worden georganiseerd. In de periode januari t/m maart en van september t/m november, mag een UV examen alleen overdag worden gehouden.
 • Per examen- of wedstrijddag is de limiet 36 keuringseenheden per keurmeester. IGP = 3 keuringseenheden, VZH = 2 keuringseenheden, Sph = 3 keuringseenheden en ieder deelcertificaat = 1 keuringseenheid. Per UV-examen mogen maximaal 20 honden deelnemen.
 • Zie voor eventueel meer uitgebreide info het reglement van de CWH. https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/commissie-werkhonden/reglementen/evenementenreglement-werkhonden-2020.pdf

*Tarieven 2022.

Procedure:

 • De organiserende kringgroep informeert bij de betreffende keurmeester voor een datum, welke niet als sperdatum is vermeld.
 • De organiserende kringgroep zal een account moeten aanmaken voor Extranet bij de Raad van Beheer. Het makkelijkste is om hiervoor te bellen, zodat ze gelijk de werkhondencommissie kunnen bijvoegen in het account. (020-6644471)
 • De organiserende kringgroep download het bevestigingsformulier voor keurmeesters https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/commissie-werkhonden/reglementen/evenementenreglement-werkhonden-2020.pdf en stuurt dit ingevuld naar africhting@dhrn.nl en een kopie (CC) naar penningmeester@dhrn.nl.
 • De penningmeester van de DHRN stuurt een betaalverzoek voor het bedrag van het dan geldende tarief naar de kringgroep.
 • De commissaris africhting van de DHRN stuurt na ontvangst van betaling de aanvraag door naar de betreffende keurmeester en in “CC’ naar de organiserende kringgroep.
 • Indien door de Commissie Werkhonden toestemming voor het examen of de wedstrijd wordt verleend volgt hiervan een bevestiging en binnen enkele dagen publicatie op de website van de Raad van Beheer.

Na afloop zendt de organisator een volledig ingevulde deelnemers- en uitslagenlijst binnen zeven dagen na een evenement naar africhting@dhrn.nl en naar CWH@raadvanbeheer.nl . Deze lijsten zijn te downloaden op https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/commissie-werkhonden/formulieren/


Pakwerkers DHRN

Soorten licenties:

A Licentie – B Licentie – C+ Licentie – C Licentie – KCM / FGK Licentie

Licentie bevoegdheden

A Licentie: Pakwerk op examens, wedstrijden en hoofd africhtingsevenementen.

Deze Licentie is te behalen op landelijke dag van DHRN. Ook kan deze behaald zijn op landelijke dag van andere ras- of werkhondenverenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer.

Frequentie tot kwalificatie: Jaarlijks Pakwerkers dag om Licentie te behouden.

B Licentie: Pakwerk op examens en wedstrijden.

Deze Licentie kan behaald worden op een door de DHRN bepaalde dag. Ook kan deze behaald zijn op landelijke dag van andere ras- of werkhondenverenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer. Tevens kan deze Licentie behaald worden op een DHRN pakwerkers cursus /examen of van andere ras- of werkhondenverenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer.

Frequentie tot kwalificatie: Eenmalig. Voor wedstrijden beoordeling door keurmeester om Licentie te behouden. Geen puntenbeoordeling op examens.

C+ Licentie: Pakwerk op examens (ook buiten eigen kringgroep)

Deze Licentie kan behaald worden op een door de DHRN bepaalde dag. Ook kan deze behaald zijn op landelijke dag van andere ras- of werkhondenverenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer. Tevens kan deze Licentie behaald worden op een DHRN pakwerkers cursus /examen of van andere ras- of werkhondenverenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer.

Frequentie tot kwalificatie: Eenmalig tot beëindiging lidmaatschap DHRN.

C Licentie: Pakwerk op examens binnen eigen kringgroep.

Deze Licentie kan worden verkregen door voordracht van het Kringgroep bestuur, waar men op dat moment lid van is.

Frequentie tot kwalificatie: Eenmalig tot beëindiging lidmaatschap kringgroep.

KCM / FGK Licentie: Pakwerk op kampioenschapsclubmatch of fokgeschiktheidskeuring.

Deze licentie kan behaald worden op een door de DHRN bepaalde dag. Hiervoor dient men DHRN lid te zijn.

Frequentie tot kwalificatie : Eenmalig.Ons motto : “ Beter lid van twee rasverenigingen dan geen lid “ geldt natuurlijk ook voor kringgroepen/ clubs en werkgroepen.

Voor meer informatie ga naar onze website www.dhrn.nl of raadpleeg één van de vorige nieuwsbrieven onder de button Nieuws/nieuwsbrief.


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NIEUWSBRIEF-6-1024x174.jpg
Januari 2022. Duitse Herder Rasclub Nederland.

In dit nieuwe jaar heten we twee nieuwe kringgroepen van harte welkom nml.: DHRN kringgroep Wouwse Plantage en DHRN kringgroep Beuningen . Wij hopen dat nog vele kringgroepen / werkgroepen / clubs zullen volgen zodat wij gestaag kunnen uitgroeien naar een volwassen rasvereniging !

Op 23-12-2021 hebben we de toestemming ontvangen van de Raad van Beheer voor de organisatie van onze Kampioenschapsclubmatch op 23 en 24 juli ! Noteer deze data alvast in jullie agenda want dit beloofd een grandioos hondensportevenement te worden. Naast de KCM zullen ook tal van andere hondensport activiteiten plaatsvinden waarover we in één van de volgende nieuwsbrieven meer informatie zullen verstrekken !

De aanvraag voor het lidmaatschap van de WUSV werd op 23-12-2021 ingediend.

Op 4-01-2022 heeft een afvaardiging van het bestuur een online vergadering gehouden met een bestuurlijke afvaardiging van de Commissie Werkhonden. Deze vergadering is in een prettige sfeer verlopen en onze vragen werden allemaal naar tevredenheid beantwoord. Enkele zaken die besproken werden zijn o.a. de pakwerkers; die kunnen/mogen we in eigen beheer opleiden en aanstellen.

Verder is het voor de kringgroepen aan te raden om een account aan te vragen bij de commissie werkhonden (cwh@raadvanbeheer.nl) om toegang krijgen tot extranet waar alle reglementen, formulieren, enz… in te zien en/of te downloaden zijn.

Met betrekking tot de aanvraag en afhandeling van evenementen zijn we bezig met het opstellen van een stappenplan die alle benodigde informatie zal bevatten voor de kringgroepen.

Op 12-01-2022 vond er een tweede bespreking plaats met de organisatie van de KCM. In deze bespreking werden o.a. de keurmeesters ingedeeld bij de door hen te keuren klassen. Meer details volgen in de nieuwsbrief van Februari.

Hou ook vooral onze website en social media in het oog voor verdere mededelingen aangaande dit hondenweekend dat zijn weerga niet zal kennen !Onderstaand een mededeling van de Raad van Beheer die we op verzoek van de Raad met u delen.

Van: Communicatie – Raad van Beheer <communicatie@raadvanbeheer.nl>

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 11:30

Aan: Leden – Raad van Beheer <leden@raadvanbeheer.nl>; Communicatie – Raad van Beheer

<communicatie@raadvanbeheer.nl>

Onderwerp: Verbod stroomstootapparatuur bij honden per 1 januari 2022

Beste allen,

Zoals wij u al in de zomer in de Raadar mededeelden is het vanaf 1 januari 2022 verboden om stroomstootapparatuur bij honden te gebruiken.

Het verbod is opgenomen in artikel 1.3 Besluit houders van dieren.

Op 16 juli is dit besluit in het Staatsblad gepubliceerd inclusief toelichting. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb- 2021-361.html

Het verkeerd gebruik/toepassen van de stroomband was al verboden, nu is het gebruik van de stroomband per 1 januari 2022 helemaal verboden.

De verkoop van stroomhalsbanden wordt echter niet verboden. Wellicht is het toch verstandig het verbod aan uw leden kenbaar te maken.

In bovengenoemd artikel zijn weliswaar drie uitzonderingen opgenomen, maar die zijn niet van toepassing op kynologische activiteiten.Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,Rony Doedijns | Directeur

Raad van Beheer – houden van honden

T 020 664 44 71 | leden@raadvanbeheer.nl | www.houdenvanhonden.nl


Wens je lid te worden van onze vereniging ga dan naar onze website waar u zich digitaal kunt aanmelden. Als dit niet zou lukken kunt u ook contact opnemen met secretaris@dhrn.nl.

Kringgroepen/werkgroepen/clubs die lid willen worden kunnen ook op onze website terecht. Onder de button downloads vindt u het “ aanvraagformulier kringgroep-werkgroep lidmaatschap DHRN “.

Tot slot een vriendelijk verzoek aan de leden, die hun contributie voor 2022 nog niet hebben voldaan, om dit alsnog z.s.m. te doen. Alvast bedankt hiervoor.

Het bestuurDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NIEUWSBRIEF-6-1024x174.jpg
December 2021, Duitse Herder Rasclub Nederland.

De 2e nieuwsbrief is een feit

Tot onze spijt hebben we de ALV, welke gepland stond op 4 december, moeten afgelasten vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen.

Om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen hebben we onze leden, per email, twee belangrijke zaken ter stemming voorgelegd namelijk, vaststelling contributie voor het jaar 2022 en de bestuursverkiezing.

Beide voorstellen werden met een grote meerderheid aangenomen, waarvoor dank !

De uitslag zal, tezamen met deze nieuwsbrief, per email naar de leden worden toegestuurd.

Wij willen hierbij wel vermelden dat de contributie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op 15 euro.

Op 25 november hebben we bericht ontvangen van de Commissie Werkhonden dat we vanaf 1 januari 2022 definitief zijn aangesloten bij de werkhondenraad en vanaf die datum de bijeenkomsten met de werkhondenverenigingen kunnen bijwonen.

Op 4 december heeft de voorzitter de online Algemene Vergadering van de Raad van Beheer bijgewoond. In bijlage de besluitenlijst en een aanvulling op de besluitenlijst.

Voor de verdere uitbouw van onze vereniging zijn we nog op zoek naar enthousiaste medewerkers. Op korte termijn betreft dit iemand die handig en creatief is in het ontwerpen van diploma’s, certificaten, enz.. .

Indien u zich geroepen voelt of belangstelling heeft om, op wat voor manier dan ook, uw steentje bij te dragen kunt u zich opgeven en/of informeren bij het secretariaat : secretaris@dhrn.nl .

Wij verwijzen ook graag nog eens naar onze eerste nieuwsbrief waar je de voordelen van het lidmaatschap, ook als kringgroep/werkgroep, kunt nalezen en die ook op onze website vermeld staan : www.dhrn.nl . Wij benadrukken hierbij dat DHRN alle takken van de hondensport omarmt waarbij iedereen, uit binnen- en buitenland die een Duitse herder heeft met een FCI-stamboom, mag deelnemen aan alle evenementen georganiseerd via DHRN.

DHRN brengt geen extra kosten in rekening voor de aanvraag van een evenement bij de betreffende instantie ( Commissie Werkhonden, Raad van Beheer,…). Aangezien wij geen Provinciale afdelingsbesturen kennen verloopt alles rechtstreeks met het hoofdbestuur van de DHRN. Clubmatches worden toegewezen aan de organiserende kringgroep/werkgroep die ook zelf de vrije keuze hebben in de uitnodiging van de keurmeesters. Indien er een SV Freigabe nodig is verzorgen wij dit eveneens zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

De emailadressen van de functionarissen vindt u op onze website onder de button “ Contact DHRN”.

Kringgroepen/werkgroepen die in 2022 namens DHRN een evenement willen organiseren verwijzen wij graag naar het aanmeldingsformulier voor kringgroepen/werkgroepen dat te vinden is op onze website onder de button “Downloads”. Wij willen hierbij, voor alle duidelijk, vermelden dat er in Nederland reeds meerdere kringgroepen/werkgroepen bestaan die op hun terrein twee verschillende verenigingen gehuisvest hebben (bvb.: VDH/NBG).

Tot slot kondigen wij aan dat de DHRN , op 23 en 24 juli 2022, een groots opgezet Kynologisch evenement zal organiseren. Noteer deze data alvast in uw agenda !

Meer details volgen in één van onze volgende nieuwsbrieven.

————————————————————————————————————–

November 2021, Duitse Herder Rasclub Nederland.

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Duitse Herder Rasclub Nederland (DHRN).

Onze oprichtingsvergadering vond plaats op 20 juli 2020 te Bodegraven.

Na voldaan te hebben, aan alle voorwaarden die de Raad van Beheer stelt om lid te worden, kregen we de definitieve erkenning binnen per email d.d. 25 oktober 2021.

Op 26 oktober 2021 hebben we ons aangemeld bij de werkhondenraad.

Vanaf 3 november staan we ook vermeld op de website van de Raad van Beheer bij de hondenrassen (langstokhaar en stokhaar Duitse Herdershond).

Op 6 november 2021 vond er een bestuursvergadering plaats samen met de initiatiefnemers. Doel van deze vergadering was o.a. de definitieve samenstelling formeren van het bestuur en het aanstellen/bespreken van ondersteunende werkgroepen/commissies.

Het bestuur ad-interim welke zal voorgedragen worden op de Algemene Ledenvergadering Vergadering (A.L.V.) bestaat uit Marc Dhooge(voorzitter), Lia Lijffijt (secretaris), Tom van Hiel (penningmeester), Yvonne Verschoor (Commissaris kynologie) en Joyce van Eck (Commissaris africhting).

Voor de commissies/werkgroepen (africhting, kynologie, jeugd, communicatie, enz…) zoeken we nog enthousiaste medewerkers die hun steentje willen bijdragen aan onze organisatie. U kunt zich opgeven bij het secretariaat.

De A.L.V. zal, indien de maatregelen i.v.m Covid dit toelaten, doorgaan op zaterdag 4 december 2021 in het Dog Center te Kerkwijk.

Aanvang 13.30 uur en het einde is voorzien rond 16.00 uur. Ieder lid ontvangt een persoonlijke uitnodiging om deze vergadering bij te wonen.

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek was de organisatie van evenementen in 2022. Op de A.L.V. zullen we hierover uitgebreider terugkomen. Wel kunnen wij bijvoorbeeld reeds mededelen dat de aanvraag voor de organisatie van een clubmatch via de DHRN maximaal 3 weken in beslag neemt en ook lopende het jaar nog aangevraagd kan worden.

Daarnaast hebben we de toezegging dat enkele  belangrijke bestaande clubmatches zullen doorgaan onder de vlag van de DHRN !

Voordelen van het lidmaatschap van de DHRN :

 • Lage lidmaatschapskosten !
 • Bestaande kringgroepen/clubs/werkgroepen kunnen zich ook aansluiten bij de DHRN. Deze aansluiting is in de eerste plaats voorlopig.  Om het voortbestaan als DHRN-kringgroep/club/werkgroep te waarborgen en de definitieve aansluiting te verkrijgen dient men wel binnen het jaar  minimum 55% DHRN-leden in hun ledenbestand te hebben, te zorgen dat de statuten notarieel zijn vastgelegd en inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden. Indien de bestaande statuten niet in strijd zijn met de statuten van de DHRN dan is het niet nodig om naar de notaris te gaan. Dit is conform het gestelde in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement, zal na goedkeuring door de ALV, gepubliceerd worden op onze website. Tijdens de voorlopige aansluiting kan de DHRN-kringgroep/werkgroep wel namens de DHRN evenementen aanvragen en/of organiseren.
 • Geen belemmering om lid te worden als u reeds lid bent bij een andere rasvereniging want ons motto is en blijft :” beter lid van 2 rasverenigingen dan geen lid”. Dit geldt uiteraard ook voor de kringgroepen/clubs/werkgroepen die zich bij ons willen aansluiten en is wettelijk toegestaan.
 • U als fokker en lid zijnde van de DHRN voor slechts 10 euro op jaarbasis uw kennel onder de aandacht kunt brengen van een groot publiek door middel van een banner te plaatsen op onze website!
 • U voor slechts 10 euro per jaar uw dek-reu ter dekking kunt aanbieden.
 • U gratis uw dek- en geboorteberichten kunt laten plaatsen op de website.
 • U als lid van DHRN en lid van de SV zonder extra kosten uw hond kunt laten aankeuren in Duitsland ! U betaald alleen de kosten bij de SV. Wel even een toestemmingsformulier aanvragen bij ons.
 • Voor al deze zaken en/of vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat : secretaris@dhrn.nl.
 • Indien u contact wil opnemen met een ander bestuurslid/ portefeuillehouder dan kan dit uiteraard ook. Ga voor de mailadressen naar onze website http://www.dhrn.nl/ of https://www.duitseherderliefhebbers.com/  en vervolgens klikt u “ contact met DHRN” aan.

Het bestuur

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NIEUWSBRIEF-6-1024x174.jpg
December 2021, Duitse Herder Rasclub Nederland.

De 2e nieuwsbrief is een feit

Tot onze spijt hebben we de ALV, welke gepland stond op 4 december, moeten afgelasten vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen.

Om de continuïteit van onze vereniging te waarborgen hebben we onze leden, per email, twee belangrijke zaken ter stemming voorgelegd namelijk, vaststelling contributie voor het jaar 2022 en de bestuursverkiezing.

Beide voorstellen werden met een grote meerderheid aangenomen, waarvoor dank !

De uitslag zal, tezamen met deze nieuwsbrief, per email naar de leden worden toegestuurd.

Wij willen hierbij wel vermelden dat de contributie vanaf 1 januari 2022 is vastgesteld op 15 euro.

Op 25 november hebben we bericht ontvangen van de Commissie Werkhonden dat we vanaf 1 januari 2022 definitief zijn aangesloten bij de werkhondenraad en vanaf die datum de bijeenkomsten met de werkhondenverenigingen kunnen bijwonen.

Op 4 december heeft de voorzitter de online Algemene Vergadering van de Raad van Beheer bijgewoond. In bijlage de besluitenlijst en een aanvulling op de besluitenlijst.

Voor de verdere uitbouw van onze vereniging zijn we nog op zoek naar enthousiaste medewerkers. Op korte termijn betreft dit iemand die handig en creatief is in het ontwerpen van diploma’s, certificaten, enz.. .

Indien u zich geroepen voelt of belangstelling heeft om, op wat voor manier dan ook, uw steentje bij te dragen kunt u zich opgeven en/of informeren bij het secretariaat : secretaris@dhrn.nl .

Wij verwijzen ook graag nog eens naar onze eerste nieuwsbrief waar je de voordelen van het lidmaatschap, ook als kringgroep/werkgroep, kunt nalezen en die ook op onze website vermeld staan : www.dhrn.nl . Wij benadrukken hierbij dat DHRN alle takken van de hondensport omarmt waarbij iedereen, uit binnen- en buitenland die een Duitse herder heeft met een FCI-stamboom, mag deelnemen aan alle evenementen georganiseerd via DHRN.

DHRN brengt geen extra kosten in rekening voor de aanvraag van een evenement bij de betreffende instantie ( Commissie Werkhonden, Raad van Beheer,…). Aangezien wij geen Provinciale afdelingsbesturen kennen verloopt alles rechtstreeks met het hoofdbestuur van de DHRN. Clubmatches worden toegewezen aan de organiserende kringgroep/werkgroep die ook zelf de vrije keuze hebben in de uitnodiging van de keurmeesters. Indien er een SV Freigabe nodig is verzorgen wij dit eveneens zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

De emailadressen van de functionarissen vindt u op onze website onder de button “ Contact DHRN”.

Kringgroepen/werkgroepen die in 2022 namens DHRN een evenement willen organiseren verwijzen wij graag naar het aanmeldingsformulier voor kringgroepen/werkgroepen dat te vinden is op onze website onder de button “Downloads”. Wij willen hierbij, voor alle duidelijk, vermelden dat er in Nederland reeds meerdere kringgroepen/werkgroepen bestaan die op hun terrein twee verschillende verenigingen gehuisvest hebben (bvb.: VDH/NBG).

Tot slot kondigen wij aan dat de DHRN , op 23 en 24 juli 2022, een groots opgezet Kynologisch evenement zal organiseren. Noteer deze data alvast in uw agenda !

Meer details volgen in één van onze volgende nieuwsbrieven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kerstgroet-1.jpg

————————————————————————————————————–

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is NIEUWSBRIEF-6-1024x174.jpg
November 2021, Duitse Herder Rasclub Nederland.

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Duitse Herder Rasclub Nederland (DHRN).

Onze oprichtingsvergadering vond plaats op 20 juli 2020 te Bodegraven.

Na voldaan te hebben, aan alle voorwaarden die de Raad van Beheer stelt om lid te worden, kregen we de definitieve erkenning binnen per email d.d. 25 oktober 2021.

Op 26 oktober 2021 hebben we ons aangemeld bij de werkhondenraad.

Vanaf 3 november staan we ook vermeld op de website van de Raad van Beheer bij de hondenrassen (langstokhaar en stokhaar Duitse Herdershond).

Op 6 november 2021 vond er een bestuursvergadering plaats samen met de initiatiefnemers. Doel van deze vergadering was o.a. de definitieve samenstelling formeren van het bestuur en het aanstellen/bespreken van ondersteunende werkgroepen/commissies.

Het bestuur ad-interim welke zal voorgedragen worden op de Algemene Ledenvergadering Vergadering (A.L.V.) bestaat uit Marc Dhooge(voorzitter), Lia Lijffijt (secretaris), Tom van Hiel (penningmeester), Yvonne Verschoor (Commissaris kynologie) en Joyce van Eck (Commissaris africhting).

Voor de commissies/werkgroepen (africhting, kynologie, jeugd, communicatie, enz…) zoeken we nog enthousiaste medewerkers die hun steentje willen bijdragen aan onze organisatie. U kunt zich opgeven bij het secretariaat.

De A.L.V. zal, indien de maatregelen i.v.m Covid dit toelaten, doorgaan op zaterdag 4 december 2021 in het Dog Center te Kerkwijk.

Aanvang 13.30 uur en het einde is voorzien rond 16.00 uur. Ieder lid ontvangt een persoonlijke uitnodiging om deze vergadering bij te wonen.

Een ander belangrijk onderwerp van gesprek was de organisatie van evenementen in 2022. Op de A.L.V. zullen we hierover uitgebreider terugkomen. Wel kunnen wij bijvoorbeeld reeds mededelen dat de aanvraag voor de organisatie van een clubmatch via de DHRN maximaal 3 weken in beslag neemt en ook lopende het jaar nog aangevraagd kan worden.

Daarnaast hebben we de toezegging dat enkele  belangrijke bestaande clubmatches zullen doorgaan onder de vlag van de DHRN !

Voordelen van het lidmaatschap van de DHRN :

 • Lage lidmaatschapskosten !
 • Bestaande kringgroepen/clubs/werkgroepen kunnen zich ook aansluiten bij de DHRN. Deze aansluiting is in de eerste plaats voorlopig.  Om het voortbestaan als DHRN-kringgroep/club/werkgroep te waarborgen en de definitieve aansluiting te verkrijgen dient men wel binnen het jaar  minimum 55% DHRN-leden in hun ledenbestand te hebben, te zorgen dat de statuten notarieel zijn vastgelegd en inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden. Indien de bestaande statuten niet in strijd zijn met de statuten van de DHRN dan is het niet nodig om naar de notaris te gaan. Dit is conform het gestelde in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement, zal na goedkeuring door de ALV, gepubliceerd worden op onze website. Tijdens de voorlopige aansluiting kan de DHRN-kringgroep/werkgroep wel namens de DHRN evenementen aanvragen en/of organiseren.
 • Geen belemmering om lid te worden als u reeds lid bent bij een andere rasvereniging want ons motto is en blijft :” beter lid van 2 rasverenigingen dan geen lid”. Dit geldt uiteraard ook voor de kringgroepen/clubs/werkgroepen die zich bij ons willen aansluiten en is wettelijk toegestaan.
 • U als fokker en lid zijnde van de DHRN voor slechts 10 euro op jaarbasis uw kennel onder de aandacht kunt brengen van een groot publiek door middel van een banner te plaatsen op onze website!
 • U voor slechts 10 euro per jaar uw dek-reu ter dekking kunt aanbieden.
 • U gratis uw dek- en geboorteberichten kunt laten plaatsen op de website.
 • U als lid van DHRN en lid van de SV zonder extra kosten uw hond kunt laten aankeuren in Duitsland ! U betaald alleen de kosten bij de SV. Wel even een toestemmingsformulier aanvragen bij ons.
 • Voor al deze zaken en/of vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat : secretaris@dhrn.nl.
 • Indien u contact wil opnemen met een ander bestuurslid/ portefeuillehouder dan kan dit uiteraard ook. Ga voor de mailadressen naar onze website http://www.dhrn.nl/ of https://www.duitseherderliefhebbers.com/  en vervolgens klikt u “ contact met DHRN” aan.

Het bestuur