Bestuursmededelingen

Stand van zaken.

Per 25 oktober 2021 zijn we officieel aangesloten als rasvereniging bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied.

Nieuws over de ALV 2023

Beste leden,

Deze zal gehouden worden op zaterdag 18 maart 2023 om 13.00 uur .    Alle leden krijgen de agenda per email toegezonden.

Aangezien onze leden bij de vorige vergadering hebben laten weten de vergaderlocatie niet centraal genoeg te vinden en daardoor te ver weg, zijn we op zoek gegaan naar een andere meer centrale locatie.

Wij hopen deze gevonden te hebben bij de Kynologenclub Nieuwegein,  Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein en u in grote getalen te mogen ontvangen.

Lidmaatschapskaart meenemen a.u.b.  (deze (is) wordt verstuurd NA ontvangst van de contributie betaling.

Aangezien wij geen provinciale afdelingen hebben met afgevaardigden naar de algemene ledenvergadering, hopen wij dat u gebruik maakt van uw recht om zelf naar de algemene ledenvergadering te komen.

Met vriendelijke groet,

Secretaris
Lia Lijffijt