Nieuwsbrief

Mei 2022, Duitse Herder Rasclub Nederland

Algemene Ledenvergadering (ALV).

32 leden waren aanwezig op de ALV welke gehouden werd op 14 mei te Kerkwijk.

De vergadering verliep in een prettige en ontspannen sfeer. De volgende punten zijn o.a. besproken :

 • Herverkiezing voorzitter.
 • De voorzitter is met algemene stemmen herkozen.
 • Goedkeuring huishoudelijk reglement.
 • Het huishoudelijk reglement is met algemene stemmen aangenomen.
 • Goedkeuring begroting.
 • De begroting werd met algemene stemmen aangenomen.
 • Verkiezing kascommissie.
 • Evenementen 2022/2023.

DHRN Fokkers ondersteuningsprogramma.

Toelichting

De laatste jaren zijn er steeds veranderingen betreffende de fokkerij. De komende jaren zal dit wellicht niet anders zijn.
Dit fokkersreglement/statuut is opgesteld om u als fokker – lid van de DHRN – zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze veranderingen.

Enkel en alleen fokkers die dit reglement ondertekenen kunnen in aanmerking komen voor stamboomcertificaten, publicaties in de nieuwsbrief, en alle mediatools waarvan de DHRN gebruik maakt.

FOKKERSREGLEMENT

 1. Elke dek- en geboorteaangifte moet indien deze voor publicatie in aanmerking wil komen, binnen 3 weken bij de Fokadvies Commissie (FAC) worden gemeld via het daarvoor bestemde formulier op de DHRN website. De eerste dekking geldt hierbij als dek datum.
 2. Elke fokker wordt aangeraden een koopovereenkomst mee geven aan de nieuwe eigenaar als deze de pup(s) komt afhalen. Een voorbeeld koopovereenkomst is te downloaden van de website van de DHRN
 3. Er moet gefokt worden met Duitse herders die ingeschreven zijn in een FCI erkend stamboek.
 4. Indien de koper van een pup geen lid is van de DHRN, dan kan de fokker een gratis lidmaatschap aanbieden voor het jaar waarin de pups geboren zijn. Zijn de pups geboren in november of december dan geldt het gratis lidmaatschap tot 1 april van het komende jaar

REGLEMENT NESTCERTIFICAAT

 • Bij de DHRN bestaat de mogelijkheid om bij uw nest een brons, zilver of gouden nestcertificaat aan te vragen. Hiervoor geldt het onderstaande reglement
 • Bij ieder nieuw nest zal er opnieuw bekeken worden onder welk nestcertificaat de gefokte pups vallen
 • De fokker vraagt het nestcertificaat aan via het formulier op de website. Tevens geeft hij de namen en adressen van de puppykopers, die gebruik willen maken van het gratis lidmaatschap, door aan het secretariaat van de DHRN door  gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier op de website.

Artikel 1: DHRN NESTCERTIFICAAT in BRONS: 

 • De reu en de teef waarmee gefokt wordt moeten ingeschreven zijn in een FCI erkend stamboek en getest zijn met een geaccrediteerd Nederlands DNA onderzoek en moeten minstens 20 maanden oud zijn
 • Beide ouderdieren moeten een HD en ED beoordeling hebben. Als 1 van de ouderdieren een HD en/of ED uitslag  “noch zugelassen”, of voor Nederland HD C en/of ED 1 heeft, dan moet de fokpartner als uitslag HD/ED normal of HD/ED “Vrij” hebben.
 • Een teef mag maximaal 1 nest in 12 maanden voortbrengen, de dekdatum is daarbij bepalend.
 • Kunstmatige inseminatie is verboden
 • Inteelt dichter dan 3/3 is niet toegestaan.
 • Beide ouderdieren moeten minimaal een kwalificatie goed hebben gehaald op een door een rasvereniging georganiseerde clubmatch.
 • Een stamboom moet aangevraagd worden voor alle pups. Alle administratieve formaliteiten in verband met het aanvragen van stambomen voor een nest moet verlopen via de Raad van Beheer.
 • Een pup mag ten vroegste op de leeftijd van 8 weken het nest verlaten en moet volledig gevaccineerd en ontwormd zijn, volgens de wettelijke normen, gechipt en een EU-paspoort bezitten volgens de wettelijke richtlijnen.

Artikel 2: DHRN NESTCERTIFICAAT in ZILVER:

 • Voldoen aan alle minimumvoorwaarden die DHRN nest in brons vereisen. Zie Artikel 1
 • Beide ouderdieren hebben met goed gevolg de Wesentest afgelegd en bezitten daarnaast 1 van de volgende certificaten: VZH (BH) en of GG 1  Behendigheid A1.

Artikel 3: DHRN NESTCERTIFICAAT in GOUD: 

 • Voldoen aan alle minimumvoorwaarden die DHRN nest in brons en zilver vereisen. Zie Artikel 2.
 • Beide ouderdieren moeten aangekeurd zijn volgens DHRN/SV normen zie hiervoor het Reglement Fokgeschiktheidskeuringen van de DHRN.

Aanvraag nestcertificaten voor uw pups

U heeft een nest gefokt en mogelijk het dek- en geboortebericht bij ons via de website aangemeld.

Voor de pups kunt een nestcertificaat in brons, zilver of goud ontvangen van DHRN. Daarnaast kunt u de puppykoper een gratis lidmaatschap van DHRN aanbieden tot het eind van het jaar waarin de pup is geboren (zie fokkersreglement) zodat ze dan kunnen deelnemen aan de door ons georganiseerde evenementen.

Het enige wat u hoeft te doen is het formulier  “aanvraag nestcertificaat” invullen op de website www.dhrn.nl  Op dit formulier kunt u ook aangeven welke puppykopers gebruik willen maken van het gratis lidmaatschap

Uw puppykopers krijgen dan van ons het nestcertificaat toegezonden met daarbij het eventuele gratis lidmaatschap.Rooster van Aftreden volgens artikel 23 van de statuten.

JaarVoorzitterSecretarisPenningm.Comm.Kyn.Comm.Afr.
2022x
2023xx
2024xx
2025x
2026xx
2027xx
2028x
2029xx
2030xx

Karakterbeoordeling/Wesentest bij DHRN kringgroep de Trouwe Vriend op 15 mei.

Het was volle bak in Kerkrade. Maar liefst 12 combinaties hadden zich gemeld voor deze test die werd afgenomen door keurmeester G.Bakker. Helaas zakte er 1 voor de wezentest. Volgende keer zal het zeker lukken hoor. Maar al met al was het een super georganiseerd en gezellig evenement.

Als blijk van waardering ontvingen de bestuursleden Wiell Didden en Peter Lempers uit handen van het bestuur van de DHRN een metalen naamplaat en oorkonde waar ze bijzonder trots  en dankbaar mee waren.

Voorzitter en Secretaris DHRN De Trouwe Vriend.