Spelregels

 • Iedereen dient de aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen
 • Honden moeten zijn aangelijnd en worden uitgelaten op de aangewezen plaatsen. Houdt deze plaatsen vrij van poep alstublieft!!!
 • Geef aan wanneer uw hond loops is. Wij hebben daar een aparte parkeergelegenheid voor ingericht.
 • Voor deelname aan de double Dutch Bokaal is lidmaatschap van een vereniging verplicht.
 • Inschrijvingen en reserveringen dienen vooruit te worden betaald.
 • Een koppel MOET bestaan uit 2 leden van dezelfde vereniging.
 • De hond dient gecertificeerd te zijn en deel te nemen volgens hun laatst behaalde certificaat. Alleen met BH mag men ook deelnemen in IGP 1. Werkboekje meenemen voor controle.
 • Alle combinaties van certificaten zijn toegestaan.
 • Een hond mag 2x worden ingezet bij een wisselende samenstelling van het team, maar 1x per onderdeel.
 • Zowel appel als manwerk wordt beoordeeld door 2 keurmeesters. Ze schrijven onafhankelijk van elkaar en keuren op Europees niveau. Het gemiddelde geldt als score.
 • Bij een gelijke stand wint de hoogste C ongeacht het certificaat. Is deze gelijk dan volgt er een SHOOT-OUT in afdeling C
 • De hoofdprijzen zijn bestemd voor de vereniging die zij vertegenwoordigen
 • De resultaten zullen niet worden bijgeschreven in het werkboekje.
 • De koppelwedstrijd wordt georganiseerd door: HSV Dogsport Limburg
 • De Kerstclubmatch staat onder supervisie van DHRN.