Sporten met uw Duitse herder

Sporten met onze Duitse herder

Onze Duitse herders zijn werkhonden. Duitse herders zijn herdershonden. Honden die gemaakt zijn om te werken en hun baas te plezieren. U kunt met uw hond heel veel dingen ondernemen.

In de huiselijke kring wordt er verwacht dat u met de hond speelt, wandelt etc.

Indien u iets meer wilt doen dan komt u waarschijnlijk bij een hondensport vereniging terecht die u wijst op de vele mogelijkheden die u met de hond kunt ondernemen.

Veel  hiervan zijn:       Puppy cursus

                                Elementaire kynologie (E.G.)

                                Gehoorzaamheid en goed gedrag ( G&G)

                                Wezentest

                                U.V. (Uithoudingsvermogen test)

                                VZH ( verkeerszekere hond)

                                IGP

                                SPH

                                Agility

                                Jachthonden

                                Herding

                                KNPV

                                Mondioring

                                Windhondenrensport

                                Waterwerk

                                Doggydance

                                Flyball

                                Zwemmen

                                Frisbee

                                Brisk walking

                                Wandelen

Er zullen nog wel meer sporten zijn, die je met de hond kan bedrijven, die zullen indien gewenst later worden toegevoegd. U kunt de meeste takken van hondensport vinden op de website van houden van honden onder de link : https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/commissies-van-de-raad-van-beheer

Wij zullen ons dan ook beperken tot de sporten die u meestal bij onze aangesloten verenigingen kan beoefenen. De verschillende reglementen staan bij ons onder download vermeld. Kunt u aanklikken en bekijken of uitprinten.

Puppycursus

pup van 12 weken oud.

U kunt u hiervoor inschrijven bij vele clubs zo ook bij onze lid verenigingen.

Training helpt uw puppy om onbekende ervaringen het hoofd te bieden en helpt om nieuwe mensen te ontmoeten, zodat hij zich meer op zijn gemak voelt in sociale situaties.

Het inbouwen van training in de speeltijd van uw huisdier maakt ook gebruik van al die extra energie en houdt hem gelukkig en gezond.

Honden zijn sociale dieren en houden ervan aan uw zijde te staan. Training biedt een perfecte gelegenheid om het temperament van uw pup te leren kennen, samen plezier te hebben en een band op te bouwen.

Met een beetje training kan uw pup een stuk makkelijker worden in omgang. Zo kunt u erop vertrouwen dat hij vriendelijk, gehoorzaam en prettig in de omgang is, of hij nu alleen thuis wordt gelaten of gezellig meegaat met een uitje

E.G./V.E.G./G&G

Bij de Elementaire Gehoorzaamheid gaan we verder met het trainen van de hond op een wat strenger niveau in gehoorzaamheid. Tijdens deze cursus wordt er een begin gemaakt met het volgwerk met verschillende wendingen en halt houdingen.

Het blijven zitten en liggen op korte afstand, wordt behandeld maar ook de oefening “voorlangs/achterlangs. Met deze oefening wordt er gewerkt en gekeken naar het gedrag van de honden onderling. Ook het eerste stapje naar het apporteren wordt aangeleerd. 

Wilt u verder met de gehoorzaamheid, dan kunt u de Voortgezette Elementaire Cursus (VEG) en Gehoorzaamheid (G&G) gaan volgen.

U.V. Uithoudingsvermogentest

Met de Uithoudingsvermogenproef (UV) kan een hond aantonen dat hij de lichamelijke en geestelijke eigenschappen bezit waarover een werkhond voor de praktijk of voor de fokkerij van werkhonden moet bezitten. Alle rassen zijn welkom. De hond moet er uiteraard wel het gestel en de conditie voor hebben. 

De proef bestaat uit een loopoefening en een gehoorzaamheidsoefening. Het lopen bestaat uit 20 kilometer, af te leggen naast de fiets op een snelheid van 12-15 kilometer per uur. In deze rit zijn twee rustpauzes opgenomen. De keurmeester kijkt tijdens het gehele parcours of de hond vermoeidheidsverschijnselen vertoont. Ook kijkt hij naar de conditie van de voetzolen van de hond. Als de loopoefening gedaan is, krijgt de hond opnieuw een rustpauze. Daarna legt hij de gehoorzaamheidsoefening af.

Kynologenclubs, rasverenigingen of kringgroepen van de grote werkhondenrassen en de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen bieden de UV-examens aan. Ze geven je een trainingsschema, zodat je zelf schematisch de afstanden naast de fiets kunt opbouwen. Trainen voor de UV-proef is absoluut noodzakelijk. Een ongetrainde hond kan de proef onmogelijk volbrengen. Bovendien breng je daarmee de gezondheid van je hond in gevaar.

Om te zien waar er examens en wedstrijden georganiseerd worden, kijk je in de activiteitenagenda (categorie Werkhondenproeven).

V.Z.H. Verkeerszekere hond

Bij de training Verkeerszekere Hond (VZH)/Begeleidingshond (BH) leert de hond zich sociaal en gehoorzaam te gedragen op straat. Keurmeesters die opgeleid zijn door de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer nemen het examen af. Het diploma Verkeerszekere Hond kan een toelatingseis zijn om aan andere trainingen te mogen deelnemen.         

Het programma VZH bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op het veld en een praktijkgedeelte.Het praktijkgedeelte omvat een aantal oefeningen, uitgevoerd op de openbare weg in matig drukke situaties.    Wil je deze training volgen, dan kun je terecht bij alle werkhondenverenigingen en bij kynologenclubs.

Voor de door de FCI (Fédération Cynologique Internationale) erkende werkhondenrassen is het VZH-diploma de toelatingseis om aan gespecialiseerde werkhondentrainingen als IPO (Internationale Prüfungs Ordnung) en Speurhond te kunnen beginnen. Om te zien waar er examens en wedstrijden georganiseerd worden, kijk je in de activiteitenagenda (categorie Werkhondenproeven).

Wezentest

De SV heeft een Wesentest ingevoerd en deze is noodzakelijk voor Duitse Herdershonden, geboren na 1 juli 2017 om deel te kunnen nemen aan een Fokgeschiktheidskeuring en om in te schrijven voor de Gebruikshondenklasse in Duitsland. Voor buitenlanders is dat 3 jaar uitgesteld, daar er geen keurmeesters genoeg waren om aan de vraag tegemoet te komen. Nu zijn er in alle landen keurmeesters opgeleid om de Wezentest af te nemen. De honden moeten 9 tot 13 maanden oud zijn om aan het examen deel te nemen.


Ook zal DHRN deze testen gaan afnemen indien gewenst.

Deze beoordeling kent de onderdelen:

 • onbevangenheid;
 • sociaal gedrag;
 • geluidsgevoeligheid;
 • bewegingszekerheid;
 • spel- en buitdrift;
 • fundamenteel karakter;

De honden worden door een keurmeester op bovengenoemde onderdelen getest en beoordeeld. Zie verder onder download het Reglement Karakterbeoordeling de complete regels omtrent deze beoordeling.

IGP

apport over de schutting

IGP (Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung) is een sportdiploma voor de werkhondenrassen van de FCI.  IGP bestaat uit speuren, appèl en verdedigingswerk/pakwerk. 

Tijdens IGP (internationale Gebruikshonden proef) worden al hun natuurlijke kwaliteiten en talenten getest. De IGP-wedstrijden bestaan uit 3 onderdelen, nm. speuren, gehoorzaamheid en verdediging.

Speuren

Speuren met uw Duitse herder

Tijdens het speuren wordt de hond zijn gedrag getest om geuren terug te vinden. Een spoorlegger legt een spoor op een grasland of akker en legt hierbij een aantal voorwerpen op het spoor. Na een tijdje moet de hond dit spoor afgaan en alle voorwerpen terug vinden.

Gehoorzaamheid

volgen met uw Duitse herder

Bij het onderdeel gehoorzaamheid gaat het over het correct uitvoeren van verschillende basiscommando’s. Commando’s als zit, af, hier, sta, breng worden allemaal in een vast stramien getoond aan de keurmeester. Deze geeft voor elke oefening punten. In totaal kan je maximum 100 punten behalen.

Verdediging

Pakwerk met uw Duitse herder

Bij pakwerk moet je hond de ‘boef’ opsporen (revieren), aanblaffen en stellen. In de praktijk wordt niet een boef maar een pakwerker opgespoord, aangeblaft en door de hond begeleid terwijl de pakwerker zich lopend verplaatst. Probeert de pakwerker te ontsnappen, dan grijpt de hond in. Pakwerk is niet alleen pittig voor de pakwerker, maar ook voor je hond. Het stelt de belastbaarheid van je hond op de proef: de pakwerker kan naar je hond schreeuwen of dreigen. Tijdens de training leren de honden zich te fixeren op het willen pakken van de mouw van de pakwerker. Ze hebben geen kwade bedoelingen tegenover de pakwerker zelf. In dit spectaculaire onderdeel draait het niet enkel over bijten, maar vooral ook over de controle. De honden moeten perfect onder controle staan en moeten onmiddellijk lossen na commando. De Duitse herders worden hier getest op hun belastbaarheid (bv. niet schrikken van het geroep van de pakwerker), op het vol en correct bijten op de mouw en op het onder controle staan van de baas. 

De 3 onderdelen worden beoordeelt op 100 punten en alles wordt op het einde van de dag samengeteld voor de winnaar van de dag te kennen.
Je hebt 3 niveaus in IGP, waarbij IGP-1 het laagste niveau is en IGP-3 het hoogste. Je kan met IGP beginnen na het behalen van je BH (begeleidingshond).

Tegenwoordig kan je ook deelcertificaten behalen. Dan doe je op de wedstrijd maar 1 of 2 onderdelen ipv de 3. Ideaal voor honden die nog niet klaar zijn in hun training voor 1 onderdeel.

Show

in stand staan voor de keurmeester

Jaarlijks worden door de rasvereniging DHRN meerdere grote clubmatches ingericht, waarvan de belangrijkste, de Hollandse Siegershow,die een grote internationale uitstraling kent.

Tijdens de tentoonstelling bepaalt een raskeurmeester in welke mate de hond voldoet aan de rasstandaard. Deze vaststellingen worden vastgelegd in volgende kwalificaties:

 • uitmuntend,
 • zeer goed,
 • goed,
 • matig,
 • voldoende,
 • onvoldoende.

Enkel de honden met de kwalificaties ‘uitmuntend’ , ‘zeer goed’ en ‘goed’ mogen voor de fok gebruikt worden.

Op de tentoonstellingen worden de honden ingedeeld in leeftijdsklassen.

De verschillende klassen zijn als volgt:
4 tot 6 maanden                 : de babyklasse
6 tot 9 maanden                 : de puppyklasse
9 tot 12 maanden               : de Puberklasse
9 tot 18 maanden               : de Jeugdklasse 18 tot 24 maanden             : de Tussenklasse 24 mnd en ouder (zonder afr.): de Openklasse Ouder dan 24 maand         : de gebruikshondenklasse voor honden met  een werkcertificaat.
Duitse Herders, ouder dan 24 maanden, moeten een werkcertificaat hebben om nog te kunnen deelnemen aan een show in de  Gebruikshondenklasse.

Dit onderstreept duidelijk het belang dat de rasvereniging hecht aan het in stand houden van de werkeigenschappen.
De voorbereiding voor de tentoonstelling vraagt een regelmatige training.

Enerzijds is er de fysieke training en anderzijds de ringtraining.

De Duitse herder is een zeer goede draver en kan een grote afstand overbruggen in draf. Door de fysieke training verhoogt het uithoudingsvermogen van de hond en verstevigen zich de spieren en gewrichtsbanden, waardoor het lichaam in totaliteit vaster wordt. Bij de ringtraining, die op het kringgroepterrein gebeurt, leren hond en de geleider om zich in de loopring optimaal te bewegen, zowel in pas als in draf. Heel belangrijk is ook het gewennen aan contacten met vreemde personen. Tijdens het meten, wegen, tandcontrole, teelbalcontrole, schotproef, enz, moeten de honden zich vrij en onbevangen gedragen. Voor de ringtraining kunt u terecht bij de kringgroepen.